Ιωάννα Αν.
Ευτυχία Αν. 
Γεώργιος Βρ.
Βασιλεία Δαγ.
Νικόλαος Διαμ. 
Νικόλαος Ιωσ.
Ελισάβετ Ιωσ.
Μαρία Ιωσ. 
Αγγελική Καμ.
Νικόλαος Κον. 
Δημήτριος Λεμ.
Λεωνίδας Μακ. 
Δήμητρα  Μυγ.
Μαρία Πατ.
Δέσποινα Περ.
Μαρίνα Τρ.
Ελευθερία Τσ.
Αγγελική Φρ.
Δήμητρα Φρ. 
Γεώργιος Χρ.
Νικόλαος Φρ.