ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΟΙΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΟΙΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

Δεν είναι ακριβώς γνωμικό, αλλά μια ενδιαφέρουσα ματιά στην πραγματικότητα.

Αφορά περισσότερο τους Ενήλικες επισκέπτες για προβληματισμό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ